1

17:10

01 Przygotowanie

2

37:00

02 JDBC

3

29:48

03 JdbcTemplate

4

8:05

04 Przekazywanie listy parametrów

5

6:43

05 Zwracanie map jako rezultatu

6

5:52

06 Zwracanie listy map

7

5:42

07 Zwracanie listy typów prostych

8

15:44

08 Mapowanie do obiektów złożonych

9

4:56

09 Mapowanie do list obiektów złożonych

10

15:45

10 Przekazywanie parametrów nazwanych

11

6:06

11 Rozwijanie list jako parametru