1

8:31

01 Wprowadzenie

2

31:37

02 Pierwszy projekt

3

8:17

03 Wstrzykiwanie prostych zależności

4

17:49

04 Wstrzykiwanie przez konstruktor

5

10:57

05 Tworzenie beanów z użyciem statycznych metod fabrykujących

6

5:55

06 Własne metody fabrykujące

7

8:18

07 Instancyjne metody fabrykujące

8

17:34

08 Przestrzenie nazw p i c

9

9:40

09 Tricks and tips

10

10:03

10 Beany wewnętrzne i wstrzykiwanie nulli

11

6:42

11 Wstrzykiwanie list zbiorów i tablic

12

11:14

12 Wstrzykiwanie map i propertiesów

13

8:37

13 Automatyczne wiązanie po nazwie

14

10:04

14 Automatyczne wiązanie po typie i konstruktora

15

5:59

15 Wywoływanie metod podczas tworzenia beana

16

8:01

16 Wywoływanie metod podczas niszczenia beana

17

12:23

17 Zakresy beanów

18

11:01

18 Interfejsy *Aware i bonus

19

6:21

19 Moment inicjalizacji beana i odraczanie inicjalizacji

20

15:25

20 property placeholder

21

6:13

21 property override

22

19:04

22 Konfiguracja z użyciem adnotacji

23

8:45

23 rozwiązywanie konfliktów z użyciem @Qualifier

24

9:22

24 Wstrzykiwanie z użyciem @Resource

25

7:01

25 Określanie zasięgu beana adnotacją @Scope

26

6:29

26 Wymaganie istnienia beana podczas automatycznego wiązania

27

14:35

27 Wstrzykiwanie prostych wartości adnotacjami @Value i pobieranie parametrów przekazywanych do JVM

28

8:12

28 Konfiguracja aplikacji w języku Java zamiast XML

29

4:41

29 Włączanie skanowania komponentów w konfiguracji Javowej

30

9:27

30 Metody init i destroy w konfiguracji Javowej

31

9:09

31 Wiele konfiguracji Java

32

5:18

32 Wiele konfiguracji xml