Zajęcia nr 1: Tworzenie stron internetowych

Prezentacja:

HTML

https://prezi.com/

Ankieta do umieszczania adresów prezentacji:

Zajęcie nr 4:

https://docs.google.com/presentation/d/1PoWUv81Ecmn_4uj0-wFPqvy9jZ8i9GhJMe3tu4APGQ4/edit?usp=sharing

Zajęcia 5,6: Arkusze kalkulacyjne

Zadania:

 1. Przedstaw wykres wybranej funkcji (np. trygonometrycznej)
 2. Oblicz wartość wyrażenia matematycznego (np. pierwiastki równania kwadratowego)
 3. Zastosuj adresowanie względne, bezwzględne, mieszane (np. do opracowania tabliczki mnożenia)
 4. Operacje na dacie: oblicz ile dni minęło między dwoma datami
 5. Zastosowanie funkcji JEŻELI wraz z jej zagnieżdżeniem.
 6. Zadania z symulacją wartości kredytu przy określonych parametrach: czas trwania, oprocentowanie.
 7. Zastosowanie przykładowych funkcji arkusza (np. =ILE.LICZB() , =ILE.NIEPUSTYCH(G5:G8) =LICZ.PUSTE(C6:E16) =LOS.ZAKR(2;34)
 8. Formatowanie warunkowe
 9. Ustawienia reguł powiadomień (np. ustaw wysłanie maila w sytuacje gdy wartość komórki ulegnie zmianie)
 10. Filtrowania arkusza wg podanego kryterium
 11. Sortowanie danych

Zajęcia 7: wyszukiwanie, zaawansowane opcje wyszukiwania informacji.

https://docs.google.com/presentation/d/1cZQyv4jSPF7KQF2exF3lkh2bPR3i9WSfvY8wUzqtpkE/edit?usp=sharing

Test za zakończenie przedmiotu

Zdobyte punkty (w trakcie uzupełniania)