1

5:31

Wstęp do kursu [JPA i Hibernate 1]

2

12:27

Metody zapisu danych w Javie – od JDBC do JPA [JPA i Hibernate 2]

3

6:57

Pobieranie bibliotek i narzędzi potrzebnych do programowania z użyciem JPA [JPA i Hibernate 3]

4

8:46

Konfiguracja bazy danych MySQL, stworzenie schematu i użytkownika [JPA i Hibernate 4]

5

31:08

Tworzenie projektu JPA w Eclipse [JPA i Hibernate 5]

6

12:46

Tworzenie projektu JPA w Mavenie [JPA i Hibernate 6]

7

15:30

Zapisujemy do bazy pierwszy obiekt [JPA i Hibernate 7]

8

10:51

Konfiguracja nazwy tabeli i kolumn dla zapisywanych obiektów [JPA i Hibernate 8]

9

8:56

Zapisywanie pól różnego typu, tablic, encji i ignorowanie pól [JPA i Hibernate 9]

10

8:18

Zapisywanie daty i czasu w JPA [JPA i Hibernate 10]

11

9:33

Zapisywanie jednej klasy do dwóch tabel [JPA i Hibernate 11]

12

7:13

Zapisywanie obiektu jako pola składowego [JPA i Hibernate 12]

13

8:13

Łączenie dwóch osobnych encji relacją jeden do jednego w osobnych tabelach [JPA i Hibernate 13]

14

9:46

Wszykiwanie obiektów o określonym id i modyfikowanie ich [JPA i Hibernate 14]

15

12:06

Triggery w bazach danych i pobieranie najnowszej wersji obiektu z bazy [JPA i Hibernate 15]

16

5:49

Usuwanie obiektów [JPA i Hibarenate 16]

17

17:26

Wydobywanie obiektów z użyciem języka zapytań JPQL [JPA i Hibernate 17]

18

8:48

Przekazywanie parametrów w JPQL przez indeks i nazwę; przekazywanie list [JPA i Hibernate 18]

19

4:51

Czym się różni nazwa encji od nazwy tabeli i jak je zmienić [JPA i Hibernate 19]

20

10:28

Funkcje w JQPL: agv, sum, min/max, count, substring, trim, lower/upper, length [JPA i Hibernate 20]

21

6:53

Różne rodzaje relacji w JPA [JPA i Hibernate 21]

22

10:34

Tworzenie dwukierunkowej relacji jeden do jednego [Hibernate i JPA 22]

23

9:18

23 Jednokierunkowa relacja jeden do wielu

24

11:28

24 Dwukierunkowa relacja jeden do wielu

25

17:18

25 Dwukierunkowa relacja wiele do wielu

26

16:29

26 Generowanie identyfikatorów metodą table

27

9:58

27 Dziedziczenie single table

28

4:41

28 Dziedziczenie joined

29

8:39

29 Dziedziczenie table per class

30

12:14

30 Criteria API

31

8:40

31 Kaskadowość

32

11:18

32 Eager/Lazy fetch