Java Podstawy 18 – Konwersje

Java podstawy 19 – hashCode() i equals()

Java podstawy 20 – Kolekcje