Java podstawy 12 – Enum, czyli małe co nieco o wyliczeniach

Java podstawy 13 – String – podstawowe operacje na łańcuchach

Java podstawy 14 – Typy liczbowe