Analiza zadań maturalnych – 2015: Zadanie 4. Słowa binarne

Autor rozwiązania: Maciej Muras Plik z zadaniami można pobrać ze strony https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Arkusze_egzaminacyjne/2015/formula_do_2014/MIN-R2_1P-152.pdf Pobierz plik z danymi do zadania slowa.txt Treść zadania: Zadanie 4. Słowa binarne W pliku slowa.txt zapisano 1000 słów zerojedynkowych o długościach od 2 do 25 znaków, w każdym wierszu